District wise Demonstrations - Tar & Ach.

(Targets as per TIMP Abstract & Achievements Cumulative)

District
No Tanks
Ayacut in Ac.
Agrciulture
Horticlture
Tar
Ach
Tar
Ach
ADILABAD
56
15815.896
164
74
3
2
ANANTAPURAM
141
42332.3
425
172
59
37
CHITTOOR
152
38911.14
351
149
136
16
CUDDUPAH
62
23922.0313
204
85
50
0
EAST GODAVARI
13
2274.48
40
13
0
0
KARIMNAGAR
67
18224.69
158
61
68
3
KHAMMAM
87
34184.31
277
77
25
5
KRISHNA
80
23604.1
274
189
59
12
KURNOOL
40
13989.24
79
68
3
10
MAHABUBNAGAR
237
54419.91
815
119
155
0
MEDAK
227
55114.51
696
80
195
0
NALGONDA
132
31044.23
227
94
93
0
NELLORE
120
55929.63
294
39
120
0
NIZAMABAD
75
20322.39167
331
0
94
0
PRAKASAM
33
13175.11
76
10
20
0
RANGA REDDY
40
15482.54
132
120
25
0
SRIKAKULAM
82
16710.73
243
218
6
5
VISAKHAPATNAM
78
20837.64
270
342
64
21
VIZIANAGARAM
82
17149.54
297
119
35
0
WARANGAL
121
41659.43
405
119
161
13
WEST GODAVARI
13
5882.35
55
55
0
0